Działalność

Towarzystwo za swój cel uznaje rozwój kultury fizycznej wśród społeczeństwa przez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym w tym form aktywnego wypoczynku dla podnoszenia dzielności, spójni i ofiarności za swe czyny. Jako organizacja inspirowana etyką chrześcijańską promuje postawę tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniami narodu polskiego. Dąży do kształtowania poczucia obowiązku wobec Ojczyzny i wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy miłości Boga i Ojczyzny.

 

Obecnie członkowie Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” we Włoszakowicach skupieni są w następujących sekcjach:

 

Sekcja I – TURYSTYKI ROWEROWEJ

kierownik sekcji: Leonia Radke

 

Sekcja II – (obecnie nieaktywna)

 

Sekcja III – PIŁKI NOŻNEJ SENIOR

kierownik sekcji: Tomasz Pawłowski

 

Sekcja IV – BIEGOWA

kierownik sekcji: Tomasz Pawłowski

 

Sekcja V – PIŁKI SIATKOWEJ

kierownik sekcji: Arkadiusz Ławecki

 

Sekcja VI – WINDSURFINGU

kierownik sekcji: Marek Krzyżaniak

 

Sekcja VII – PIŁKI NOŻNEJ ORLIK I ŻAK

kierownik sekcji: Łukasz Maciąg

 

Sekcja VIII – PIŁKI NOŻNEJ OLDBOY’S

kierownik sekcji: Dariusz Rybka

 

Sekcja IX – SPORTÓW ZIMOWYCH

kierownik sekcji: Piotr Grochowczak, Marek Nowak