Składki członkowskie

Wszystkich członków prosimy o opłacanie składek.

Jesteśmy organizacją, która utrzymuje się między innymi ze składek członkowskich.

Przypominamy, że obecna składka roczna wynosi 30 złotych.

Informujemy o możliwości wpłacania rocznych składek członkowskich poprzez wpłatę na konto w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach z dopiskiem: składka członkowska za.. (dany rok)

Dla usprawnienia prosimy o podanie przynależności do odpowiedniej sekcji.

Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”

we Włoszakowicach

ul. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

BS Włoszakowice

Konto: 09 8661 0009 0000 2815 2000 0001