Zarząd T.G. Sokół Włoszakowice zwołuje Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 12.07.2019 roku w siedzibie

Sokoła Włoszakowice o godzinie 19:00.

Drugie spotkanie, w razie braku kworum, odbędzie się również

12.07.2019 roku o godzinie 19:15.

 

Zarząd Sokoła Włoszakowice

 

Nie masz uprawnień do komentowania