1. Frach Zbigniew....................................................................

2. Gałach Leszek.....................................................................

3. Kiąca Jerzy.........................................................................

4. Kiąca Ryszard......................................................................

5. Krawczyk Tadeusz.................................................................

6. Pawłowski Dariusz................................................................

7. Przybyła Jan........................................................................

8. Pytlik Krzysztof....................................................................

9. Sujecki Bogdan.....................................................................

10. Sztor Jacek...........................................................................

11. Szulc Norbert........................................................................

Opiekun sekcji: Kiąca Ryszard