Zapraszamy wszystkich członków Sokoła Włoszakowice

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2019 rok.

 

Odbędzie się na sali GOK we Wloszakowicach ul. K.Kurpińskiego 29

dnia 10.02.2020 r. o godzinie 18:30, a w przypadku braku kworum,

drugi termin to 10.02.2020 r. godzina 18:45.

 

Z poważaniem

Zarzad Sokoła Włoszakowice