ZARZĄD   

 Prezes.................................................................
Leszek Jagodzik
 Wiceprezes.........................................................
Marek Nowak
 Skarbnik..............................................................
Grzegorz Trojanowski
 Sekretarz............................................................
Natalia Poloch
 Gospodarz...........................................................
Konrad Chałupka
 Naczelnik Szkolenia Sokolego...........................
Piotr Grochowczak
 Zastępca Naczelnika Szkolenia Sokolego..........
Ryszard Kiąca


KIEROWNICTWO SEKCJI SPORTOWYCH

I Sekcja turystyki rowerowej........................    Leonia Radke
II Sekcja piłki nożnej przedszkolaki APR.......    Kacper Bednarczyk
III Sekcja piłki nożnej seniorów klasa "A"......    Łukasz Pytlik
IV Sekcja piłki nożnej "Junior ".......................    Grzegorz Trojanowski
V Sekcja piłki siatkowej mężczyzn................    Arkadiusz Ławecki
VI Sekcja windsurfingu..................................    Marek Krzyżaniak
VII Sekcja piłki nożnej "Orlik, Żacy i Bambini"    Łukasz Maciąg,
   Leszek Bajon
VIII Sekcja piłki nożnej "Oldboys".....................    Dariusz Rybka
IX Sekcja sportów zimowych ..........................

  Piotr Grochowczak,
  Marek Nowak


KOMISJA REWIZYJNA NA LATA 2018-2020

Przewodnicząca .................................................
Leonia Radke
Członek ..............................................................
Zbigniew Frach
Członek ..............................................................
Artur Walkowski


SĄD HONOROWY NA LATA 2018-2020

Przewodniczący .................................................
Danuta Walkowiak
Członek ..............................................................
Henryk Kryś
Członek ..............................................................
Renata Frąckowiak

 

 

ZARZĄD

Prezes....................................................................
Leszek Jagodzik
Wiceprezes............................................................
Marek Nowak
Skarbnik.................................................................
Grzegorz Trojanowski
Sekretarz...............................................................
Natalia Poloch
Gospodarz..............................................................
Marek Wąsowicz
Naczelnik Szkolenia Sokolego..............................
Piotr Grochowczak
Zastępca Naczelnika Szkolenia Sokolego.............
Ryszard Kiąca

 

KOMISJA REWIZYJNA NA LATA 2015-2017

Przewodnicząca ............................................
Ewa Zięta
Członek .........................................................
Leonia Radke
Członek .........................................................
Zbigniew Frach

 

SĄD HONOROWY NA LATA 2015-2017

Przewodniczący ..........................................
Karol Miś
Członek ........................................................
Lech Przybylak
Członek ........................................................
Danuta Walkowiak

 

KIEROWNICTWO SEKCJI SPORTOWYCH

I Sekcja turystyki rowerowej........................ Leonia Radke
II Sekcja piłki nożnej "Trampkarz"................. Marek Wąsowicz
III Sekcja piłki nożnej seniorów klasa "A"........ Jakub Głuszak
IV Sekcja piłki nożnej Junior .......................... Grzegorz Trojanowski
V Sekcja piłki siatkowej mężczyzn................ Łukasz Maciąg
VI Sekcja windsurfingu.................................. Lech Przybylak
VII Sekcja piłki nożnej "Żacy i Bambini"............ Łukasz Maciąg
VIII Sekcja piłki nożnej "oldboys"..................... Ryszard Kiąca
IX Sekcja sportów zimowych .........................

Piotr Grochowczak, Marek Nowak, Katarzyna Zając

ZARZĄD

Prezes....................................................................
Leszek Jagodzik
Wiceprezes............................................................
Marek Nowak
Skarbnik.................................................................
Grzegorz Trojanowski
Sekretarz...............................................................
Natalia Poloch
Gospodarz..............................................................
Tomek Pawłowski
Naczelnik Wyszkolenia Sokolego.........................
Piotr Grochowczak
Zastępca Naczelnika Wyszkolenia Sokolego.......
Ryszard Kiąca

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca ............................................
Ewa Zięta
Członek .........................................................
Leonia Radke
Członek .........................................................
Zbigniew Frach

 

SĄD HONOROWY

Przewodniczący ..........................................
Andrzej Żołędziejewski
Członek ........................................................
Leszek Nowak
Członek ........................................................
Andrzej Kaminiarz

 

KIEROWNICTWO SEKCJI SPORTOWYCH

I Sekcja turystyki rowerowej........................ Leonia Radke
II Sekcja piłki nożnej "Młodzik"...................... Marek Wąsowicz
III Sekcja piłki nożnej seniorów klasa "A"........ Krzysztof Apolinarski
IV Sekcja piłki nożnej Trampkarz ................... Grzegorz Trojanowski
V Sekcja piłki siatkowej mężczyzn................ Andrzej Kaminiarz
VI Sekcja windsurfingu.................................. Lech Przybylak
VII Sekcja piłki nożnej "Żacy".......................... Łukasz Maciąg
VIII Sekcja piłki nożnej "oldboys"..................... Ryszard Kiąca
IX Sekcja sportów zimowych ......................... Leszek Nowak