ZARZĄD   

 Prezes.................................................................
Leszek Jagodzik
 Wiceprezes.........................................................
Marek Nowak
 Skarbnik..............................................................
Grzegorz Trojanowski
 Sekretarz............................................................
Natalia Poloch
 Gospodarz...........................................................
Konrad Chałupka
 Naczelnik Szkolenia Sokolego...........................
Piotr Grochowczak
 Zastępca Naczelnika Szkolenia Sokolego..........
Ryszard Kiąca


KIEROWNICTWO SEKCJI SPORTOWYCH

I Sekcja turystyki rowerowej........................    Leonia Radke
II Sekcja piłki nożnej przedszkolaki APR.......    Kacper Bednarczyk
III Sekcja piłki nożnej seniorów klasa "A"......    Łukasz Pytlik
IV Sekcja piłki nożnej "Junior ".......................    Grzegorz Trojanowski
V Sekcja piłki siatkowej mężczyzn................    Arkadiusz Ławecki
VI Sekcja windsurfingu..................................    Marek Krzyżaniak
VII Sekcja piłki nożnej "Orlik, Żacy i Bambini"    Łukasz Maciąg,
   Leszek Bajon
VIII Sekcja piłki nożnej "Oldboys".....................    Dariusz Rybka
IX Sekcja sportów zimowych ..........................

  Piotr Grochowczak,
  Marek Nowak


KOMISJA REWIZYJNA NA LATA 2018-2020

Przewodnicząca .................................................
Leonia Radke
Członek ..............................................................
Zbigniew Frach
Członek ..............................................................
Artur Walkowski


SĄD HONOROWY NA LATA 2018-2020

Przewodniczący .................................................
Danuta Walkowiak
Członek ..............................................................
Henryk Kryś
Członek ..............................................................
Renata Frąckowiak